• 41 274 80 53
 • Pn - Pt 6:30 - 14:30
 • 993 - pogotowie ciepłownicze
 • 24h/7

Obsługa Klienta

Standardy Obsługi

Zakładu Energetyki Ciepinej Spółka z Ograniczona Odpowiedzialnością w Starachowicach,

wynikają z:

 1. Ustawy "Prawo Energetyczne" z 10.04.1997 r. (Dziennik Ustaw z 2012 poz. 1059 z późniejszymi zmianami,
 2. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 15.01.2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych,

oraz z zawartych z odbiorcami ciepła z ZEC

 1. umów na sprzedaż ciepła oraz świadczenie usług przesyłania i dystrybucji ciepła.

Standardy jakościowe obsługi odbiorców obejmują:

 1. Warunki sprzedaży ciepła w zakresie:
 2. - zapewnienia obliczeniowego natężenia przepływu nośnika ciepła,
  - dotrzymywania parametrów nośnika ciepła,
  - rozpoczęcia i przerwania dostarczania ciepła w celu ogrzewania i wentylacji,
  - planowanych przerw w dostarczaniu ciepła w okresie poza sezonem grzewczym;
 3. Warunki wstrzymania dostarczania ciepła do odbiorców;
 4. Dotrzymywanie terminów i sposobu:
 5. - załatwiania reklamacji,
  - zawiadamiania odbiorców o planowanych zmianach warunków dostarczania ciepła, które wymagają dostosowania instalacji odbiorczych do nowych warunków.
Pliki do pobrania