• 41 274 80 53
  • Pn - Pt 6:30 - 14:30
  • 993 - pogotowie ciepłownicze
  • 24h/7

Obsługa Klienta

Przyłączenia

Przyłączenia

Zainteresowanym podmiotom, instytucjom i wspólnotom mieszkaniowym przedstawiamy ofertę zasilania obiektu z miejskiej sieci ciepłowniczej. W naszych ofertach proponujemy korzystne warunki podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej istniejących, modernizowanych i nowobudowanych obiektów na terenie Starachowic.

Oferta obejmuje:

  1. wykonanie i uzgodnienie dokumentacji technicznej przyłącza i węzła cieplnego,
  2. wykonanie węzła cieplnego:
    • na koszt ZEC - węzeł stanowić będzie własność ZEC, który będzie ponosił pełne koszty jego utrzymania, konserwacji, remontów i energii elektrycznej dla potrzeb węzła, rozliczenia za ciepło - według cennika T2
    • na koszt Odbiorcy - na podstawie zlecenia ZEC może podjąć się wykonania części technologicznej węzła, po wykonaniu węzeł będzie własnością Odbiorcy, który będzie ponosił koszty jego utrzymania, rozliczenia za ciepło - według cennika T1.