• 41 274 80 53
  • Pn - Pt 6:30 - 14:30
  • 993 - pogotowie ciepłownicze
  • 24h/7

O firmie

Historia ZEC Starachowice

Początki ciepłownictwa w Starachowicach sięgają 1974 roku. Wówczas Zakład Energetyki Cieplnej działał w strukturze Rejonowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jednostce tej podlegało 22 kotłownie o łącznej mocy 36 MW. Przez lata w wyniku prowadzonych inwestycji zakład staje się samodzielną jednostką produkującą ciepło. Podstawową działalnością firmy jest wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucja ciepła oraz obrót ciepłem. Obszarem działania jest miasto Starachowice.

Budowa ciepłowni

Uwarunkowanie terenowe miasta spowodowały powstanie dwu odrębnych systemów ciepłowniczych a mianowicie organizacyjne utworzenie Rejonu Grzewczego "Północ" i Rejonu Grzewczego "Południe". Zakład jest liderem w Starachowicach w zaspakajaniu zbiorowych i indywidualnych potrzeb mieszkańców w energię cieplną. Spółka cały czas inwestuje w nowoczesne technologie i rozwiązania, tak aby sprostać wymaganiom rynkowym oraz oczekiwaniom odbiorców. Zakład Energetyki Ciepnej w okresie swojej działalności przeprowadził niemal 200 zadań inwestycyjnych o charakterze proekologicznym i rozwojowym. 

Odbiorcami ciepła w ilości ok. 100 są instytucje, zakłady, organizacje oraz osoby fizyczne. Do największych odbiorców należą:

  1. Starachowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
  2. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa "Wanacja"
  3. Starachowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Wspólny Dom"

W zdecydowanej większości z systemów ciepłowniczych ZEC ogrzewane są obiekty budownictwa mieszkaniowego: spółdzielczego, komunalnego oraz prywatnego. Spółka przejęła w 1992 roku systemy ciepłownicze miasta, a następnie w kolejnych latach dalsze obiekty ciepłownicze z majątku gminy: kotłownie lokalnych i sieci osiedlowe. W początkowych latach samodzielnej działalności Spółka eksploatowała 14 kotłowni o łącznej mocy 91,71 MW i sieci ciepłownicze o długości 20,8 km.

 

Kalendarium:

1974 r. - utworzenie Zakładu Energetyki Cieplnej zarządzeniem Wojewody kieleckiego

1977 r. - przejęcie starachowickiego ciepłownictwa przez Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i powstanie Zakładu Energetyki Cieplnej nr 7

1977 r. - budowa ciepłowni przy ulicy Leśnej, należącej dzisiaj do zakładu, która do dziś pracuje jako jedno z dwóch głównych źródeł ciepła

1977 r. - budowa kolejnej ciepłowni w południowej części miasta o łącznej mocy 53 MW

1992 r. - Na mocy wydanego w dniu 28 kwietnia 1992 r. zarządzenia wojewody kieleckiego o podziale WPEC Kielce i decyzji o komunalizacji majątku ciepłowniczego w mieście, w dniu 05 maja 1992 r. powstaje jednoosobowa spółka Gminy Starachowice pod nazwą: "Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Starachowicach", która od 1 maja 1992 r. kontynuuje zadania ciepłownictwa miejskiego.