• 41 274 80 53
  • Pn - Pt 6:30 - 14:30
  • 993 - pogotowie
  • 24h/7

Informacje

Wymiana pasa transmisyjnego taśmociągu

Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Starachowicach zaprasza do składania ofert cenowych na usługę wymiany pasa transmisyjnego taśmociągu nawęglania. Wymiary: długość pasa: 202 mb, szerokość pasa: 650 mm. Lokalizacja: taśmociąg w Ciepłowni Rejonowej CO2 ulica Ostrowiecka 3 w Starachowicach. Usługa musi być wykonana w ciągu 1 dnia.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 08.09.2015 r. do godz. 14:00 w sekretariacie Spółki przy ul. Na Szlakowisku 8 w Starachowicach lub drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@zecstar.pl

Kopertę należy opisać: "Oferta na usługę wymiany pasa transmisyjnego taśmociągu nawęglania"
z dopiskiem "Nie otwierać przed 08.09.2015. godz. 14:00"

Oferty zostaną otwarte w siedzibie ZAKŁADU ENERGETYKI CIEPLNEJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Starachowicach
ul. Na Szlakowisku 8, 27-200 Starachowice dnia 09.09.2015 r.

Osoba do kontaktu: Krzysztof Rędziak tel: 602 308 901