• 41 274 80 53
  • Pn - Pt 6:30 - 14:30
  • 993 - pogotowie
  • 24h/7

Informacje

Dostawa workownicy taśmowej do węgla

Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Starachowicach zaprasza do składania ofert cenowych na zakup i dostawę workownicy taśmowej do węgla ze zgrzewarką. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 18.08.2015 r. do godz. 14:00 w sekretariacie Spółki przy ul. Na Szlakowisku 8 w Starachowicach lub drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@zecstar.pl

Kopertę należy opisać: ”Oferta na zakup workownicy taśmowej do węgla ze zgrzewarką”
z dopiskiem „Nie otwierać przed 18.08.2015. godz.14.00”

Oferty zostaną otwarte w siedzibie ZAKŁADU ENERGETYKI CIEPLNEJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Starachowicach ul. Na Szlakowisku 8, 27-200 Starachowice dnia 19.07.2015 r.

Osoba do kontaktu: Pani Marta Zięba tel. 664-972-059