• 41 274 80 53
  • Pn - Pt 6:30 - 14:30
  • 993 - pogotowie
  • 24h/7

Informacje

Dostawa i montaż rozdzielnicy średniego napięcia

Ogłoszenie o zamówieniu: "Dostawa i montaż rozdzielnicy średniego napięcia w Ciepłowni C-01 przy ulicy Kościelnej 100 w Starachowicach"

Pytania i odpowiedzi:

W związku z ogłoszonym postępowaniem na realizację zadania pod nazwą "Dostawa i montaż rozdzielnicy średniego napięcia 15 kV" wpłynęły do Zamawiającego zapytania o następującej treści:

Pytanie nr 1:

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania oferent zwraca się z zapytaniem o możliwość złożenia oferty na dostawę rozdzielnicy innego producenta?

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na dostawę rozdzielnicy innego producenta, pod warunkiem, że poziom rozwiązań technicznych i eksploatacyjno-ruchowych oraz oferowanych materiałów musi być co najmniej równy bądź wyższy od wymaganych w SIWZ.