• 41 274 80 53
  • Pn - Pt 6:30 - 14:30
  • 993 - pogotowie
  • 24h/7

Informacje

Dostawa energii elektrycznej na lata 2016-2017

Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Starachowicach zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę energii elektrycznej na lata 2016-2017.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 29.10.2015 r. do godz. 12:00 w sekretariacie Spółki przy ul. Na Szlakowisku 8 w Starachowicach lub drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@zecstar.pl

Kopertę należy opisać: ”Oferta na dostawę energii elektrycznej na lata 2016-2017” z dopiskiem „Nie otwierać przed 29.10.2015 do godz.12.00”.

Oferty zostaną otwarte w siedzibie ZAKŁADU ENERGETYKI CIEPLNEJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Starachowicach ul. Na Szlakowisku 8, 27-200 Starachowice dnia 29.10.2015 r. Godzina otwarcia ofert: 12:15 Osoba do kontaktu:

Pan Krzysztof Sikora tel: 605 518 111