• 41 274 80 53
  • Pn - Pt 6:30 - 14:30
  • 993 - pogotowie
  • 24h/7

Informacje

Dostawa agregatu prądotwórczego

Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Starachowicach zaprasza do składania ofert cenowych na zakup i dostawę agregatu prądotwórczego jednofazowego o mocy 4,5 kW ze stabilizacją napięcia wg. specyfikacji podanej w załączniku.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 18.08.2015r. do godz.14.00 w sekretariacie Spółki przy ul. Na Szlakowisku 8 w Starachowicach lub drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@zecstar.pl

Kopertę należy opisać: ”Oferta na zakup i dostawę agregatu prądotwórczego”
z dopiskiem: Nie otwierać przed 18.08.2015 do godz.14.00

Otwarcie ofert nastąpi 19.08.2015 w siedzibie Zakładu Energetyki Cieplnej w Starachowicach, ul. Na Szlakowisku 8.

Osoba do kontaktu: Łukasz Krzyżowski tel: 604 412 477