• 41 274 80 53
  • Pn - Pt 6:30 - 14:30
  • 993 - pogotowie
  • 24h/7

Informacje

Informacja o zanieczyszczeniach wprowadzanych do powietrza

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz.U.07.16.92).

Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Starachowicach,
ul. Na Szlakowisku 8, 27-200 Starachowice

przekazuje informacje:

Informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza za 2017 r.:

Wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza:

Ciepłownia C-01:

CO2 – 41 917 Mg, SO2 – 138 701 kg, CO – 120 962 kg, NOx – 51 143 kg, sadza – 737 kg,
pył – 34 655 kg,   B-a-P – 8 kg,

 

Ciepłownia C-02:

CO2 – 5 642 Mg, SO2 – 19 607 kg, CO – 11 567 kg,  NOx – 6 292 kg, sadza – 150 kg,
pył – 1 624 kg,   B-a-P – 4 kg,

 

Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza sumarycznie obie ciepłownie.

 

Ciepłownia C-01 + C-02:

CO2 – 47 559 Mg, SO2 – 158 308 kg, CO – 132 529 kg, NOx – 57 435 kg, sadza –887 kg,
pył – 36 279 kg,  B-a-P – 12 kg.

Pliki do pobrania