• 41 274 80 53
 • Pn - Pt 6:30 - 14:30
 • 993 - pogotowie
 • 24h/7

Informacje

Informacja o pracy sieci ciepłowniczej

Informacja dla przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców ciepła.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r.
w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych,
Rozdział 5 §23.1 /Dz.U.2007 r. Nr16 poz.92 /

ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Starachowicach, 27-200 Starachowice ul. Na Szlakowisku 8

podaje do publicznej wiadomości informacje techniczne o bieżącym stanie sieci ciepłowniczej:

Informacja techniczna o bieżącym stanie sieci ciepłowniczej ZAKŁADU ENERGETYKI CIEPLNEJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Starachowicach, 27-200 Starachowice ul. Na Szlakowisku 8

Parametry pracy sieci ciepłowniczej 131/60 °C, 16 bar.
Sieć ciepłownicza zasilana jest w nośnik energii cieplnej z dwóch ciepłowni: Ciepłownia C01 przy ul. Kościelnej 100 i Ciepłownia C02 przy ul. Ostrowieckiej 3 w Starachowicach.

Sieć swoim zasięgiem obejmuje tereny w rejonie:

 1. ul. Radomska 76a, 72, 70, 70d, 68, ul. Batalionów Chłopskich 16, preizolowana - stan bardzo dobry,
 2. ul. Szkolna 10, 12, preizolowana - stan bardzo dobry,
 3. ul. Harcerska, preizolowana - stan dobry,
 4. ul. Śląska 1a, preizolowana - stan dobry,
 5. ul. Św. Barbary 1, Radomska 50, Śląska 2a,2b,2c, preizolowana - stan bardzo dobry,
 6. ul. Bankowa 5a, 8, 27,Rotmistrza Witolda Pileckiego 14b, Armii Krajowej 29 preizolowana - stan bardzo dobry,
 7. ul. Wielkopiecowa 1, Borkowskiego 1, 4, 5, preizolowana - stan dobry,
 8. ul. Górna, ul. Iłżecka w rejonie kolejki wąskotorowej, preizolowana - stan dobry,
 9. ul. Boczna 41, preizolowana - stan dobry,
 10. ul. Ostrowiecka 3, 5, 6, 21, kanałowa - stan dostateczny,
 11. ul. Romantyczna - stan bardzo dobry,
 12. ul. Wiosenna, Kanałowa - stan dostateczny,

osiedla:

 1. Na Szlakowisku - 100% preizolowana - stan dobry,
 2. Skarpa - 95,2% preizolowana - stan dobry,
 3. Żeromskiego - 100% preizolowana - stan bardzo dobry,
 4. Majówka - 87,5% preizolowana - stan bardzo dobry,
 5. Skałka, Wierzbnik, Południe - Wanacja, Michałów - Kanałowe z niewielkim procentem sieci preizolowanych - stan dostateczny.

ZEC posiada 33,3 km sieci wysokoparametrowej, w tym 23,9 km sieci preizolowanej.

Pliki do pobrania