• 41 274 80 53
  • Pn - Pt 6:30 - 14:30
  • 993 - pogotowie ciepłownicze
  • 24h/7

Informacje

Informacje Administratora Danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Starachowicach, 

27-200 Starachowice ul. Na Szlakowisku 8

Dane osobowe Klienta/Dostawcy i jego pracowników będą przetwarzane w celu realizacji zawartych umów, rozeznania rynku, zawarcia umowy bądź realizacji działań niezbędnych do zawarcia umowy przed jej zawarciem (RODO Art. 6, ust. 1, lit. b).

Dane osobowe Klienta/Dostawcy i jego pracowników będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania sprzedażowego/zakupowego oraz związanych z nim czynności, zawarcia umowy/zlecenia, a także dochodzenia roszczeń związanych z umową/zleceniem.

Ponadto, dane osobowe Klienta/Dostawcy i jego pracowników mogą zostać udostępnione kancelariom prawnym, firmom doradczym, organom egzekucyjnym i dostawcom systemów informatycznych, z którymi współpracuje Administrator.

Klient/Dostawca i jego pracownicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.

Klient/Dostawca i jego pracownicy mają prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Klienta/Dostawcę danych osobowych w wymaganym zakresie jest warunkiem uczestnictwa w postępowaniu sprzedażowym lub zakupowym. Klient/Dostawca jest zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości współpracy z Administratorem.

Prezes Zarządu

Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Starachowicach