• 41 274 80 53
  • Pn - Pt 6:30 - 14:30
  • 993 - pogotowie ciepłownicze
  • 24h/7

Informacje

Zmiana cen z tytułu dostaw energii cieplnej – XV Taryfa dla ciepła.

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2020 r. obowiązywać będzie nowa Taryfa dla ciepła zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 11  grudnia  2019 r. nr OKA.4210.64.2019.AZa opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło Nr 315 (315) z dnia 11 grudnia 2019 r.

>>Do pobrania << tekst nowej – XV Taryfy dla ciepła zawierającej nowe ceny, które są wyższe średnio o 7,69 % w stosunku do dotychczasowej taryfy.