• 41 274 80 53
  • Pn - Pt 6:30 - 14:30
  • 993 - pogotowie
  • 24h/7

Informacje

Naukowe wsparcie Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Starachowicach.

Porozumienie trójstronne pomiędzy przedstawicielami Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie a Zakładem Energetyki Cieplnej oraz Gminą Starachowice podpisane.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie jest inicjatorem wdrażania Inteligentnych Technologii w ramach prac badawczo-rozwojowych, współdziałania przedsiębiorców i nauki w celu poprawy innowacyjności oraz zdobycia przewagi konkurencyjnej wytwórców na rynku krajowym i europejskim.

Uniwersytet Rolniczy zadeklarował gotowość naukowego wsparcia innowacyjnych rozwiązań z zakresu energetyki odnawialnej w miejskim systemie ciepłowniczym Starachowic.