• 41 274 80 53
  • Pn - Pt 6:30 - 14:30
  • 993 - pogotowie ciepłownicze
  • 24h/7

Informacje

Informacja dot. działań prewencyjnych

W dniu 26.02.2020 r. Zarząd Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. wystąpił z pismem do Ministerstwa Zdrowia oraz Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach o przekazanie wytycznych i procedur dotyczących postępowania na wypadek zagrożenia epidemią zakaźnej choroby SARS-Co V-2 (coronavirusem) w komunikacji miejskiej.

               W dniu 05.03.2020 r. otrzymaliśmy odpowiedź od w/w organów państwowych za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starachowicach.

               Na tą okoliczność Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. - Komunikacja Miejska podjął specjalne kroki i przekazał rygorystyczne zalecenia firmie sprzątającej autobusy. Stężenie środków stosowanych przez firmę sprzątającą do czyszczenia autobusów zostało zwielokrotnione. Codziennie poza normalnym procesem sprzątania, pojazdy są czyszczone oraz odkażane ze szczególnym uwzględnieniem siedzeń, poręczy, chwytów i przycisków – czyli miejsc, których pasażerowie dotykają najczęściej. Kierowcy autobusów oraz kontrolerzy zostali przeszkoleni w jaki sposób zminimalizować ryzyko zakażenia SARS-Co V-2 (coronavirusem), oraz jak się zachować w przypadku kiedy zaistnieje podejrzenie zakażenia.

               Pracownicy serwisu sprzątającego zostali zobligowani do rygorystycznego przestrzegania obowiązujących przepisów i procedur wynikających z zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego. W momencie rozszerzenia się epidemii lub zmiany zaleceń, niezwłocznie zostanie wszczęta procedura adekwatna do zagrożenia. Na bieżąco monitorujemy sytuację oraz jesteśmy w stałym kontakcie z Sanitarnym Inspektorem Powiatowym.

 Z poważaniem

Marcin Pocheć