• 41 274 80 53
  • Pn - Pt 6:30 - 14:30
  • 993 - pogotowie
  • 24h/7

Informacje

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

DECYZJA

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust, 2 pkt 2 i pkt 3 w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

po rozpatrzeniu wniosku

przedsiębiorstwa energetycznego:

Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Starachowicach

z siedzibą w Starachowicach

zwanego dalej „Przedsiębiorstwem", zawartego w piśmie z dnia 4 grudnia 2015 r., zatwierdzam

ustaloną przez Przedsiębiorstwo taryfę dla ciepła, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji, na okres 12 miesięcy od dnia wprowadzenia taryfy do stosowania.

Pliki do pobrania