• 41 274 80 53
 • Pn - Pt 6:30 - 14:30
 • 993 - pogotowie
 • 24h/7

Ekologia

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz.U.07.16.92).

Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Starachowicach,
ul. Na Szlakowisku 8, 27-200 Starachowice

przekazuje informacje:

 1. Miejsce, w którym są dostępne informacje o strukturze paliw pierwotnych zużywanych do wytwarzania ciepła sprzedawanego w poprzednim okresie grzewczym:

  Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Starachowicach,
  ul. Na Szlakowisku 8, 27-200 Starachowice,
  Wydział Techniczny
 2. Wpływ wytwarzania ciepła na środowisko, w zakresie emisji dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, tlenku węgla, tlenków azotu, sadzy, pyłów, B-a-P.
 3. Informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza za 2015 r.:

  Wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza Ciepłownia C-01:

  1. CO2 – 39 966 Mg,
  2. SO2 – 207 921 kg,
  3. CO – 51 103 kg,
  4. NOx – 55 826 kg,
  5. sadza – 649 kg,
  6. pył – 31 741 kg,
  7. B-a-P – 7,8 kg,

  Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza Ciepłownia C-02:

  1. CO2 – 6 965 Mg,
  2. SO2 – 12 495 kg,
  3. CO – 3 192 kg,
  4. NOx – 3 753 kg,
  5. sadza – 235 kg,
  6. pył – 4 057 kg,
  7. B-a-P – 5,4 kg,

  Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza sumarycznie obie ciepłownie:

  1. CO2 – 46 931 Mg,
  2. SO2 – 220 416 kg,
  3. CO – 54 295 kg,
  4. NOx – 59 579 kg,
  5. sadza – 884 kg,
  6. pył – 35 798 kg,
  7. B-a-P – 13,2 kg.
  Pliki do pobrania